โครงการบริจาคโลหิต "คำว่าให้ ไม่มีสิ้นสุด"

โครงการบริจาคโลหิต "คำว่าให้ ไม่มีสิ้นสุด" โดย โรงพยาบาลยโสธร ร่วมกับกาชาดจังหวัดยโสธร และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ดูภาพ

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558  เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ดูภาพ

โครงการประชุมประสานงานส่งนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ในประเทศจีน-เกาหลี

โครงการประชุมประสานงานส่งนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ในประเทศจีน-เกาหลี เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ดูภาพ

คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งธุรการหน่วยเบิก ประจำปีงบประมาณ 2558 15 พ.ค. 58
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 23 มี.ค. 58
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (กลางคืน) 23 มี.ค. 58
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (กลางวัน) 23 มี.ค. 58
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 23 มี.ค. 58
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 25578 3 มี.ค. 58
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 18 ก.พ. 58
 ดูคำสั่งทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 29 มิ.ย.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 4 26 มิ.ย.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 4 23 มิ.ย.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ 4 17 มิ.ย.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครู) 10 มิ.ย.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ผู้สอบผ่านข้อเขียน-สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 20 พ.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 11 พ.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา 27 มี.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 6 มี.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 5 มี.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ก.พ.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ผลการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจัดจ้างครูพิเศษสอนวุฒิปริญญาตรี 30 ม.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 29 ม.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาโควตาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา 2558 29 ม.ค.58
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 28 ม.ค.58
ดูประกาศทั้งหมด

 

ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนะนำวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

แผนภาพภูมิทัศน์ 360 องศา

Search Our Site

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

นับจำนวนผู้เข้าชม

Today 362
Yesterday519
This week 1177
Last week 2102
This month 3279
Last month 17422
All days 26247
Your IP54.162.93.137
Today2015-07-07
User Online 0
Guest Online 17

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ