อัตลักษณ์ (Identity) : “ทักษะดี มีคุณธรรม”        เอกลักษณ์ (Unique) : “บริการวิชาชีพ”
       
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการใช้งานระบบดูแลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ColorBox Examples


 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
 
     
 
     
 
Untitled Document
 
แผนกวิชา
     > อุตสาหกรรม       > พาณิชยกรรม       > หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์
   
   
 
ฝ่ายงาน/หน่วยงานภายใน
      > ฝ่ายบริหารทรัพยากร     > ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     > ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา     > ฝ่ายวิชาการ
       
           
 
       
     
     
           
     
             
     

 
Copyright © 2011 Yasothon Technical College. All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 หมู่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-709106 โทรสาร 045-709199
E-mail : yt.yasothon@hotmail.com
Webmaster : phaiioo@hotmail.com
     
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว บรูไน เวียดนาม ไทย ASEAN